МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

Оюуны өмчийг дээдэлцгээе !

Газар, нэгж

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ДОР ДУРДСАН ХЭМЖЭЭГЭЭР ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙГ ТӨЛНӨ

 

 

Хураамжийн төрөл

 

хэмжээ

1

Шинэ бүтээлийн патент олгоход

25000

2

Бүтээгдэхүүний загварын патент олгоход

25000

3

Ашигтай загварын гэрчилгээ олгоход

25000

4

Барааны тэмдгийн гэрчилгээ олгоход

25000

5

Газарзүйн заалтын гэрчилгээ олгоход

25000

6

Зохиогчийн эрхийн бүтээл болон зохиогчийн

эрхэд хамаарах эрхийн бүтээлийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоход

25000

7

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

10000

8

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 4-6 жилд

20000

9

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 7-10 жилд

30000

10

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 11-15 жилд

40000

11

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 16-20 жилд

50000

12

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

10000

13

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах  4-6 жилд

20000

14

Барааны тэмдгийн гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа 10 жилээр сунгах

30000

15

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

20000

16

Патент олгосон шинэ бүтээл  бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ олгосон ашигтай загвар, барааны тэмдгийг бусдад ашиглуулах болон технологи  дамжуулах лицензийн гэрээг бүртгэх.

2000

Хаяг

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

Вэб холбоос