МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

Оюуны өмчийг дээдэлцгээе !

Мэдээ, мэдээлэл

Бүртгэлийн дараах өөрчлөлт-2024

Ашигтай загвар 2024 оны сэтгүүл

Барааны тэмдэг 2024 оны сэтгүүл

Бүтээгдэхүүний загвар 2024 оны сэтгүүл

Шинэ бүтээл 2024 оны сэтгүүл

Бүртгэлийн дараах өөрчлөлт-2023

Ашигтай загвар 2023 оны сэтгүүл

Барааны тэмдэг 2023 оны сэтгүүл

Бүтээгдэхүүний загвар 2023 оны сэтгүүл

Шинэ бүтээл 2023 оны сэтгүүл

Ашигтай загвар 2022 - оны сэтгүүл

Бүртгэлийн дараах өөрчлөлт 2022

Шинэ бүтээл 2022 - Оны сэтгүүл

Бүтээгдэхүүний загвар 2022 - Оны сэтгүүл

Барааны тэмдэг 2022 - Оны сэтгүүл

Бүртгэлийн дараах өөрчлөлт-2021

Ашигтай загвар 2021 - Оны сэтгүүл

Барааны тэмдэг - 2021 Оны сэтгүүл

Шинэ бүтээл 2021 - Оны сэтгүүл

Бүтээгдэхүүний загвар 2021 - Оны сэтгүүл

Шинэ бүтээл - 2020 оны сэтгүүл

Барааны тэмдэг - 2020 оны сэтгүүл

Ашигтай загвар - 2020 оны сэтгүүл

Бүтээгдэхүүний загвар - 2020 оны сэтгүүл

Ашигтай загвар - 2017 оны сэтгүүл

Бүтээгдэхүүний загвар - 2017 оны сэтгүүл

Шинэ бүтээл - 2017 оны сэтгүүл

Барааны тэмдэг - 2017 оны сэтгүүл

НЭГДҮГЭЭР САР

ХОЁРДУГААР САР

ГУРАВДУГААР САР

ДӨРӨВДҮГЭЭР САР

ТАВДУГААР САР

ЗУРГААДУГААР САР

ДОЛООДУГААР САР

НАЙМДУГААР САР

ЕСДҮГЭЭР САР

АРАВДУГААР САР

АРВАННЭГДҮГЭЭР САР

АРВАНХОЁРДУГААР САР

Бүртгэлийн дараах өөрчлөлт-2020

Лицензийн мэдээлэл

Бүтээгдэхүүний загвар - 2019 оны сэтгүүл

Ашигтай загвар - 2019 оны сэтгүүл

Шинэ бүтээл - 2019 оны сэтгүүл

Барааны тэмдэг - 2019 оны сэтгүүл

Бүтээгдэхүүний загвар - 2018 оны сэтгүүл

Ашигтай загвар - 2018 оны сэтгүүл

Барааны тэмдэг - 2018 оны сэтгүүл

Шинэ бүтээл - 2018 оны сэтгүүл

Хаяг

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

Вэб холбоос