Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2020

Короновирусын сэжигтэй тохиолдлын үед тусгаарлах албан хаагчийг томилох тухай А/127

Албан хаагчийн сарын ажлын мэдээний үзүүлэлтийн маягт батлах тухай А/121

Оюуны өмчийн газрын бэлгэ тэмдэг, далбааны загвар, уриа үг батлах тухай А/120

Оюуны өмчийн газрын ахмадын зөвлөл байгуулах тухай А/119

Мэдүүлгийн маягт шинэчлэн батлах тухай А/83

Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай А/48

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимыг өөрчлөх тухай А/49

Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн ажиллах журам боловсруулах  ажлын хэсэг байгуулах тухай А/50

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/51

Оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн санг цахим хэлбэрт оруулах А/52

Даргын зөвлөлийн ажиллах журамыг батлах тухай А/54

Лицензийн гэрээ, оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг бүртгэх журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулар тухай А/56

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/57 

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимын өөрчлөлтийг сунгах тухай А/59

Үнэлгээ баталгаажуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/60

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт батлах тухай А/64

Үнэлгээний багийг байгуулах тухай А/65

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимын өөрчлөлтийг сунгах тухай А/66

Урьчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай А/35

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай А/36

Даргын зөвлөл байгуулах тухай А/31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/03

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/05 

 

Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2019

Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2018

Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Байршил: БЗД 3-р хороо, этө-30

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018