Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилалын тайлбар

 • 2019-10-11
 • 66

Шинэ бүтээлийн эрхийн хамгаалалтын 2019 оны 09 дүгээр сарын статистик мэдээ

 • 2019-10-11
 • 71

Барааны тэмдгийн бүртгэлийн статистик 2019 оны 9 дүгээр сарын мэдээ

 • 2019-10-11
 • 427

Хяналтын хэлтэст ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо 2019 оны 9 дүгээр сарын мэдээ

 • 2019-10-11
 • 87

Зохиогчийн эрхийн бүртгэлийн 2019 оны 9 дүгээр сарын статистик мэдээ

 • 2019-10-11
 • 93

Бүтээгдэхүүний загварын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын статистик мэдээ

 • 2019-10-11
 • 102

Ашигтай загварын бүртгэлийн 2019 оны 9 дүгээр сарын статистик мэдээ

 • 2019-10-11
 • 105

Ашигтай загварын бүртгэлийн 2019 оны 7 дугаар сарын статистик мэдээ

 • 2019-09-18
 • 53

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилалын тайлбар

 • 2019-09-18
 • 58

Барааны тэмдгийн бүртгэлийн статистик 2019 оны 7 дугаар сарын мэдээ

 • 2019-09-18
 • 64

Зохиогчийн эрхийн бүртгэлийн 2019 оны 7 дугаар сарын статистик мэдээ

 • 2019-09-18
 • 53

Шинэ бүтээлийн эрхийн хамгаалалтын 2019 оны 7 дугаар сарын статистик мэдээ

 • 2019-09-18
 • 56
Хуудас:  1   2   3   4  (нийт 38 мэдээ )

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Холбогдох

210646 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-49,
Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк, 4 давхар,
Утас: 32-76-38, 32-92-73, 32-96-71, 31-64-54

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018