Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ДОР ДУРДСАН ХЭМЖЭЭГЭЭР ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙГ ТӨЛНА

  • 2019-05-28
  • 1164

 

 

Хураамжийн төрөл

 

хэмжээ

1

Шинэ бүтээлийн патент олгоход

2500

2

Бүтээгдэхүүний загварын патент олгоход

2500

3

Ашигтай загварын гэрчилгээ олгоход

2500

4

Барааны тэмдгийн гэрчилгээ олгоход

2500

5

Газарзүйн заалтын гэрчилгээ олгоход

2500

6

Зохиогчийн эрхийн бүтээл болон зохиогчийн

эрхэд хамаарах эрхийн бүтээлийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоход

2500

7

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

10000

8

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 4-6 жилд

20000

9

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 7-10 жилд

30000

10

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 11-15 жилд

40000

11

Шинэ бүтээлийн патентыг хүчинтэй байлгах 16-20 жилд

50000

12

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

10000

13

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах  4-6 жилд

20000

14

Барааны тэмдгийн гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа 10 жилээр сунгах

30000

15

Бүтээгдэхүүний загварын патентыг хүчинтэй байлгах эхний 3 жилд

20000

16

Патент олгосон шинэ бүтээл  бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ олгосон ашигтай загвар, барааны тэмдгийг бусдад ашиглуулах болон технологи  дамжуулах лицензийн гэрээг бүртгэх.

2000

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Байршил: БЗД 3-р хороо, этө-30

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018