Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

МОНГОЛЫН КИНО УРАН БҮТЭЭЛИЙГ ХАМГААЛАХ ХОЛБОО

 • 2021-06-16
 • 318

С.УРАНГЭРЭЛ: АШИГТАЙ ЗАГВАРТ ПАТЕНТ ОЛГОДОГ БОЛЛОО

 • 2021-06-14
 • 349

Монголын зохиолч, хөгжмийн зохиолч, нийтлэгчдийн нийгэмлэг

 • 2021-06-14
 • 270

ХАМТЫН УДИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

 • 2021-06-10
 • 265

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯЗГААРЛАХ, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШЛИЙГ ДЭМЖСЭН ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДЛАА

 • 2021-06-10
 • 931

Халдвар, хамгааллын дэглэмээ сахицгаая!

 • 2021-06-07
 • 284

 • 2021-06-03
 • 1153
Beko барааны тэмдгийн эзэмшигч Бүгд Найрамдах Турк Улсын ARCELK ANONIM SIRKET компанийн хүсэлтээр “Патент марк” оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн товчооноос төлөөлж beko барааны тэмдгийг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй ашигласан гэх гомдлыг Оюуны өмчийн газрын хяналтын хэлтэст гаргасны дагуу Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй худалдааны төвүүдэд шалгалт хийж зөрчилтэй #beka нэршилтэй БНХАУ-аас оруулж ирсэн бүтээгдэхүүнийг хураан авч Зөрчлийн тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу холбогдох иргэдэд хариуцлага оногдуулан шийдвэрлэлээ.

С.УРАНГЭРЭЛ: МЭДҮҮЛГИЙН ШАТАНД ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭД ЭСЭРГҮҮЦЭЛ ГАРГАЖ БОЛДОГ БОЛЛОО

 • 2021-05-31
 • 401

С.УРАНГЭРЭЛ: МЭДҮҮЛГИЙН ШАТАНД ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭД ЭСЭРГҮҮЦЭЛ ГАРГАЖ БОЛДОГ БОЛЛОО

Монгол Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганы 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан баталсан. Хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн ач холбогдолын талаар Оюуны өмчийн газрын Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтсийн дарга С.Урангэрэлтэй ярилцлаа.

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард батлагдлаа. Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орох ямар шаардлагууд үүссэн бэ?

Манай улс анх 2003 онд Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулийг батлан мөрдүүлж, улмаар Барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ болон нийгэм, эдийн засгийн харилцааны шинэчлэлтэй уялдуулан 2010 онд шинэчилэн найруулсан байдаг. Гэвч хуулийг хэрэгжүүлэх явцад зарим зүйл, заалтыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэх, хэрэглэхэд хүндрэл гарах болсон төдийгүй барааны тэмдгийн мэдүүлэг хүлээж авах, хайлт шүүлт хийх үйл ажиллагаа бүрэн цахимжсантай холбогдуулан мөн 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр батлагдсан Оюуны өмчийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, зохицуулалтад нийцүүлэх   зорилгоор Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан.

Жишээ нь “Газар зүйн заалт гэж тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөл, эсхүл тухайн газар нутгийн хүмүүсийн дадал заншил зэрэг хүчин зүйлээр тодорхойлогдсон чанар, нэр хүнд, бусад онцлог шинж чанар бүхий бараа, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн улс, бүс, газар нутгийн газар зүйн тодорхойлолтыг”; гэж нэр томъёо буруу тодорхойлсныг Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай Хэлэлцээр (TRIPS)-т нийцүүлэн  “газар зүйн заалт гэж тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөл, эсхүл тухайн газар нутгийн хүмүүсийн дадал заншил зэрэг хүчин зүйлээр тодорхойлогдсон чанар, нэр хүнд, бусад онцлог шинж чанар бүхий бараа, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн улс, бүс, газар нутгийн газар зүйн нэрийг” гэж залруулсан

Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ямар зохицуулалтыг шинээр оруулж өгсөн бэ?

Барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа бүрэн цахимжиж, мэдүүлгийг хэвлэдэг болсон ба энэ нь олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл юм. Иймээс сонирхогч этгээд мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 3 сарын дотор тухайн мэдүүлэгт эсэргүүцэл гаргаж болох зохицуулалтыг нэмж оруулсан. Энэ нь шүүлтийн чанар сайжрахад нөлөөлөх ба бүртгэгдсэний дараа маргаан гарах асуудлыг багасгах давуу талтай.

Мөн Парисийн конвенцийн 5С болон Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай Хэлэлцээр /TRIPS-н/ -ийн 19 дүгээр зүйлийг тус тус заасны дагуу барааны тэмдэг эзэмшигч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр барааны тэмдгийг 5 жилийн турш ашиглаагүй бол сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр Маргаан шийдвэрлэх комисс тухайн бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг хүчингүй болгож болох зохицуулалтыг оруулсан.

Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр барааны тэмдэг эзэмшигч өөрийн нэр, хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр хүсэлт гарган барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах шаардлагыг үүрэгжүүлсэн байсан. Иргэд энэ асуудал дээр яагаад хариуцлагагүй ханддаг вэ?

Нэр хаягаа өөрчилсөн барааны тэмдэг эзэмшигч хувь хүн, хуулийн этгээд өөрчлөлтөө хийдэггүй зөрчил түгээмэл бий. Хэдийгээр хуульд нэр, хаягаа өөрчилсөн тохиолдолд улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна гэсэн заалт байдаг ч манайхан хариуцлагагүй ханддаг. Манай дээр бүртгэлтэй хаяг, утсаа нь холбогдохоор утас, хаягаа сольсон тохиолдол их гардаг. Ийм учраас хуульд үүрэгжүүлж өгсөн.

 

дэлгэрэнгүй ...

“Төрийн албаны шалгалтын сорил” номыг хууль бусаар цахим орчинд болон хэвлэж нийтэд түгээсэн иргэдэд зөрчлийн хариуцлага тооцлоо

 • 2021-05-28
 • 843
#Төрийн албаны шалгалтын сорилтын номыг цахим орчинд зохиогч, эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, файл хэлбэрээр түгээх, зарж борлуулах нь Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль тогтоомжийг зөрчиж буй үйлдэл юм.
 
#Төрийн албаны зөвлөлөөс Оюуны өмчийн газарт гаргасан “Төрийн албаны шалгалтын сорил” номыг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр ашиглаагүй гэх гомдлын дагуу зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж холбогдох иргэдэд хуульд заасны дагуу хариуцлага тооцож, арга хэмжээ авлаа.
 
#Зөрчил гаргасан иргэд нь Төрийн албаны зөвлөлийн зохиогчийн эрхийн бүтээл болох “Төрийн албаны шалгалтын сорил” номыг цахим орчинд бүтнээр нь болон хэсэгчлэн файл хэлбэрт хувирган, ашиг олох зорилгоор худалдан борлуулах, цахимаар байршуулсан цахим номыг тусгай программаар татан авч хэвлэн, олшруулах, худалдан борлуулсан зэрэг хууль бус үйлдлүүдийг хийсэн нь хяналт шалгалтын явцад илэрсэн.
 

#Оюуны_өмчийн_зөрчлөөс_урьдчилан_сэргийлье #Бусдын_оюуны_өмчийг_дээдлээрэй

 • 2021-05-25
 • 141
#Аливаа уран бүтээлийн цаана бүтээл туурвигчид, уран бүтээлчид бий.
Тиймээс бусдын оюуны өмчийг ашиглаж зохиогч, эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр олон нийтэд түгээх, зарж борлуулах нь Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль тогтоомжийг зөрчиж буй үйлдэл юм.
Зураач С.Заяасайханы зурсан уран зургуудыг зөвшөөрөлгүйгээр ашигласан цүнх, түрийвч, жааз зэрэг хуурамч бүтээгдэхүүнүүд БНХАУ-н Эрээн хотоос орж ирж байгаа тул оюуны өмчийг дээдлэгч та бүхэн худалдан авахгүй байх, ашиг олох зорилгоор худалдан борлуулахгүй байж Оюуны өмчийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ үү.
Ашиг олох зорилгоор худалдан борлуулсан тохиолдолд ЗТХ-ийн 8.3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг хураан авч, хүнийг 500, хуулийн этгээдийг 5 сая төгрөгөөр торгоно.

С.Урангэрэл: Патентын хууль батлагдсанаар мэдүүлэг гаргах, түүнд шүүлт хийх ажиллагаа илүү тодорхой боллоо

 • 2021-05-25
 • 395

ПАТЕНТЫН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНААР МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХ, ТҮҮНД ШҮҮЛТ ХИЙХ АЖИЛЛАГАА ИЛҮҮ ТОДОРХОЙ БОЛЛОО

Монгол Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганы /2021.04.29/ хуралдаанаар Патентын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан баталсан юм.

Манай улс анх Патентын тухай бие даасан хуулийг 1993 онд  аж үйлдвэрийн өмчийн үндсэн обьект болох шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг бүртгэх, патент болон гэрчилгээ эзэмшигчийн өмчлөх эрхийг баталгаажуулах, тэдгээрийг ашиглахтай холбоотой харилцааг зохицуулах, улмаар эдийн засгийн эргэлтэд оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор баталсан байдаг.

Тус хуульд 1996, 1999 онд тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд нийгэм, эдийн засгийн харилцааны шинэчлэлтэй уялдуулан 2006 онд шинэчлэн найруулсан байна.

Түүнчлэн 2020 онд батлагдсан Оюуны өмчийн тухай хуулийг дагаж мөрдөж явцад хуулиуд хооронд зөрчил, хийдэл үүсгэхгүй байх үүднээс 2006 онд батлагдсан Патентын тухай хуулийг Оюуны өмчийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, зохицуулалтад нийцүүлэн шинэчлэх шаардлага гарсан учраас ийнхүү дээрх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан баталсан.

Иргэдийн дунд техник, технологийн өндөр хөгжлийг дагаад шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын шийдлээ хамгаалуулах, ашиглах сонирхол хурдацтай өсөж байна. Түүнчлэн шинийг бүтээгч, үйлдвэрлэл эрхлэгчид мэдлэг, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхийг эрмэлзэхээс гадна гадаадын зах зээлд гаргах, бизнесээ өргөжүүлэх асуудлыг ихээхэн анхаарах болжээ.

Улсын хэмжээнд патентын мэдүүлгийн тоо тогтвортой нэмэгдэж байгаа бөгөөд мэдүүлгийн ихэнх нь патент, гэрчилгээ олгох шалгуурыг хангаж байна. Тухайлбал, 2010, 2019 онд шинэ бүтээлийн 2111 мэдүүлгийн 70%, бүтээгдэхүүний загварын 2974 мэдүүлгийн 94%-д патент олгохоор, ашигтай загварын 1797 мэдүүлгийн 75%-д нь гэрчилгээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

дэлгэрэнгүй ...

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг Монголын Оюуны Өмчийн Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгчдийн Холбоонд гишүүнээр бүртгэх бүртгэлийн ажил явагдаж байна

 • 2021-05-24
 • 175
 
Жич: Иргэний үнэмлэх, зураг, ОӨИТ тусгай зөвшөөрлийн хуулбар зэрэг баримт, мэдээллийг оруулах тул уг хуудас руу gmail хаягаар нэвтрэн орж, бөглөхийг хүсье.
Хуудас:  1   2   3   4   5   6   7   8  .... (нийт 259 мэдээ )

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

ECOPYRIGHT

Цахим мэдүүлгийн систем

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

Хаяг:

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018